Aflevering 12: Schedels, Erasmus en de frenologie

Sommige mensen hebben, zo zegt men, een talenknobbel. Of een wiskundeknobbel. Aan de schedel zou je kunnen zien wie je bent of wat je kunt. Inmiddels is duidelijk dat de vorm en grootte van de schedel weinig zegt over onze persoonlijkheid of intelligentie. Toch is het idee hardnekkig.

 

Bekende schedels

De meeste schedels (en beenderen) zijn van  naamloze mensen. Soms kun je die opgestapeld zien. Voorbeelden zijn de schedels in het Beinhaus in Oppenheim aan de Rijn (niet ver van Mainz) of de schedels in de Santa Maria della Concezione, aan de Via Veneto te Rome. Op beide plekken liggen schedels opgestapeld.

In de podcast gaat vooral over bekende schedels. Te denken valt aan Hamlet en de schedel van Yorick. Maar wat is dat toch met schedels? Het is de plek waar onze hersenen zitten. Onze ziel misschien zelfs? Schedels zijn de bewaardozen van hersenen. Ze zijn ook dat deel van het lichaam dat ons als mens een persoonlijkheid geeft. De interesse in hoofden en schedels (zie ook het boek van Frances Larson uit 2014 met de titel Severed: a history of heads lost and found en haar TEDtalk) ging in de late 18e eeuw en vroege 19e eeuw ver. Zelfs zo ver dat onderzoekers meenden dat je aan de schedel iets over de mens kon zeggen. Franz Joseph Gall (1758 – 1828) formuleerde een theorie genaamd frenologie die stelde dat aanleg en karakter door de groei van bepaalde hersendelen worden bepaald. Het karakter zou dan uit de vorm van de schedel kunnen worden afgeleid, die bepaalde knobbels zou vertonen (zoals wiskundeknobbel en talenknobbel).

 

Gall, Haydn, en de fantasie van frenologie

We gaan terug naar de 18e en vooral 19e eeuw.  Gall begon met meten van schedels en trok conclusies over de geestelijke kwaliteiten van de mens aan de hand van diens schedel. Dat werd toen ook in de praktijk gebracht. Hoe?

Een intrigerend voorbeeld is de schedel van de componist Joseph Haydn. In 1820 is de componist al 11 jaar dood als de begraafplaats in Wenen geruimd wordt wegens een grootschalige renovatie. Men is het er snel over eens dat ze Haydns overschot elders een plekje moeten geven. Als het graf open is, komt men echter voor een grote verrassing te staan. De pruik van Haydn is er, maar zijn hoofd – dat is nergens te bekennen.

Haydn was op 1 juni 1809 begraven in Wenen (dag dat Napoleon Wenen binnenviel). Toch heeft Haydn niet lang ongestoord in zijn graf mogen liggen. Al na enkele dagen brak een doodgraver het graf open, in opdracht van Joseph Carl Rosenbaum, tevens een goede bekende van Haydn. Die bewonderde het werk van  Gall Rosenbaum verzamelde hoofden en dat van Haydn was een hoogtepunt.

Het hoofd van Haydn was groen uitgeslagen, na slechts enkele dagen onder de grond, vermoedelijk door het warme weer. Dat én de ondraaglijke stank zorgden ervoor dat Rosenbaum moest overgeven toen hij het bestudeerde. Zijn conclusie was ondanks dat alles: de hersenen waren abnormaal groot!

Haydns hoofd zat in een houten kistje. Dat ging van hand tot hand tot het in handen kwam van het Weense Gesellschaft der Musikfreunde. Pas in 1954 (145 jaar na de begrafenis) werd de oorspronkelijke en de vervangende schedel (die men in het graf had gelegd) bij het lichaam geplaatst. Een graf met twee schedels dus!

Criminele schedels

Los van schedels van creatieve mensen was er ook interesse in de schedels van criminelen. In Groningen kreeg in 1806 anatoom Pieter de Riemer de geradbraakte lichamen van drie criminelen op zijn ontleedtafel. Het waren de leden van de beruchte Bende Zwartjesgoed. De Riemer was vooral geïnteresseerd in menselijke schedels vanuit frenologisch oogpunt. Waren de misdadige karaktereigenschappen af te lezen uit de vorm van de schedels, zoals Franz Joseph Gall beweerde? Om dat te onderzoeken had De Riemer een uitgebreide collectie schedels aangelegd. Die waren van mensen van wie hij wist of ze tijdens hun leven intelligent, misdadig of zelfs krankzinnig waren geweest. Nog in datzelfde jaar kreeg De Riemer bezoek van Gall zelf. Deze wees twee schedels aan als ‘duidelijke’ misdadigers. Helaas voor Gall bleken de twee schedels aan deugdzame burgers te hebben toebehoord.

 

De schedel van Erasmus

Erasmus, de humanist die geboren is in Rotterdam en schrijver van het boek De lof der zotheid, overleed in 1536 in Bazel. Hij werd begraven in de Munster (kerk) in Bazel. In 1928 is zijn graf geopend. Prof. Werthemann heeft toen het skelet en de schedel onderzocht. In 1948 is van de diverse (her)begrafenissen en grafopeningen een analyse van Erasmus schedel gemaakt.
Zijn schedel is te bewonderen in de centrale bibliotheek in Rotterdam. Althans, de schedel die in de Openbare Bibliotheek van Rotterdam ligt, is een afgietsel uit 1928. De eigenlijke schedel is zoek.

 

Is de schedel zoek?

Een magazine in Rotterdam deed recentelijk onderzoek. Waar is de schedel? Er is een afgietsel dus, maar daarvan vonden de schrijvers van het magazine dat het een nogal vreemde schedel is. Niet alleen heft de schedel een platte achterkant, zijn schedel is ook nog eens 30 procent kleiner dan gemiddeld. Toch opvallend, een intelligente man met een klein hoofd.
Klinkt dat bekend? Intelligentie aan de hand van de schedelomvang of vorm bepalen? Dat riekt naar frenologie.

Nog een kwestie: Erasmus leed aan syfilis. Dat zou een reden voor alle commotie omtrent de vermiste schedel. Dat bewust is geprobeerd om een draai aan de wekelijkheid te geven. Want syfilis is een ziekte die wordt geassocieerd met geslachtsgemeenschap. Het punt is echt dat deze ziekte veel voorkomend was in de tijd van Erasmus. Gelukkig beseffen de schrijvers van het magazine dat ze speculeren.

De 85-jarige professor Hans Rudolf Sennhauser uit Zwitserland is autoriteit in de archeologie en leider van het opgravingsteam in 1974. Hij is ervan overtuigd dat in 1974 de echte Erasmus is gevonden. Hij kan niet zeggen wat met de schedel is gebeurd of waar die is gebleven.

 

Goed verhaal is beter dan de waarheid

De magazine-schrijvers concluderen dat er iets vreemds aan de hand moet zijn.  Maar is dat wel zo? Klopt het allemaal wel?

Van de Goot ontrafelde het mysterie over het verdwenen en te kleine hoofd van Erasmus. Conclusie: zijn hoofd was eigenlijk helemaal niet zo klein en had zeker geen effect op zijn intelligentie. En de schedel? Die ligt waarschijnlijk nog ergens onder de gerenoveerde kathedraal in Munster.

 

De conclusie is gerechtvaardigd: een goed verhaal is beter dan de waarheid.

 

 

Aflevering 7: Colosseum, het ochtendprogramma

Het ochtendprogramma in het wereldberoemde amfitheater draaide om dieren en de dood. Vooral de combinatie van die twee kon rekenen op enthousiasme bij het Romeinse publiek.

Afbeelding van het Amfitheater in Pula

Het amfitheater in Pula (Kroatië)

Damnatio ad Bestias (voor de leeuwen werpen) en Venationes (jachtpartijen) groeiden uit tot een volksvermaak die zich bij uitstek leenden voor mega-producties in de traditie van Jopius Endius Maximus.

De amfitheaters vulden zich vanaf de tweede eeuw voor Christus meer en meer met dieren. Daarmee ontstond er een nieuwe tak van sport naast de gladiatorenspelen. Bestiarii en Venatores stonden oog in oog met de wildste en meest exotische dieren die vanuit het groeiende rijk konden worden aangevoerd. Hongerige beren, olifanten, leeuwen en luipaarden werden losgelaten op angstige veroordeelden of getrainde jagers.

Trajanus vierde zijn overwinning op de Daciërs met spelen die 120 dagen duurden en het leven kostten aan 11.000 dieren. Keizer Probus organiseerden massale jachtpartijen voor het volk. Maar er stonden ook executies op het programma. Deze executies werden niet zelden voltrokken door wilde dieren.

Met de groeiende ruimte voor dieren in het programma van de amfitheaters, ontstond een industrie van grote omvang. Trainers, jagers, vervoerders en verzorgers waren nodig in alle uithoeken van het Romeinse Rijk.

Dit alles, en nog veel meer, komt aan bod in aflevering 7 van de Lekker Uitgelegd podcast. Beluisteren en abonneren kan via je eigen podcast app, via spotify en apple podcasts. Beleef je plezier aan de podcast, laat dan een recensie achter. Voor jou een kleine moeite, voor ons als onafhankelijke podcastmakers erg belangrijk.

Aflevering 5: De Henro, lopen op Shikoku

Sommige mensen vinden het leuk om een rondje door het park te lopen. Of even een wandelingetje in het bos of op het strand te doen. De kenmerken van die wandelingen zijn steeds weer: meestal wordt niet meer dan 5 of 10 km (of soms iets meer) gelopen, het lopen neemt meestal niet meer dan een paar uur in beslag, men is bovendien vaak niet ver van de eigen woning, ’s avonds staat een pan aardappelen op het vuur en slaapt de wandelaar gewoon weer in zijn eigen bed.

Een pelgrimstocht als de Henro is van een andere orde. Deze tocht voert langs 88 tempels op het eiland Shikoku in Japan. Ik heb die tocht begin 2016 gelopen. Weliswaar niet helemaal, ongeveer een kwart want voor meer – laat staan de hele route – kon ik helaas niet de tijd nemen. Voor de goede orde: de Henro is een tocht die om en nabij de 1200 kilometer lang is. Ik liep over wegen, bospaden, langs stranden, door bamboebossen. Het mooie van zo’n tocht is dat je bij jezelf te rade gaat en los komt van het aardse. Dat is ook een van de ideeën van de pelgrimage: een reis naar het midden van je hart of je ziel.

Het idee is dat je als pelgrim met weinig meer dan wat kleren onderweg gaat. Naast kleren, en wellicht een slaapmat en slaapzak, heeft de pelgrim, ook wel o-henro-san genoemd, een staf bij zich. Die staf helpt bij het wandelen. Dat is geen overbodige luxe: op sommige bergpaden is het buitengewoon glad. De staf is tevens de verbeelding, de metafoor voor de monnik Kukai. Hij was de stichter van het Shingon-Boeddhisme, zo’n 1200 jaar geleden. Als je wandelt, dan is de monnik steeds dichtbij. Hij begeleidt je.

De meeste pelgrims dragen verder een wit shirt en een punthoed. Ook een vrij standaard ritueel bij de eerste tempel: het aanschaffen van een stempelboek. In dat boek zet bij elke tempel de verantwoordelijke monnik een stempel in het boek en kalligrafeert tekens. Onderweg kun je slapen in rusthutten, bij B&B’s, hotels, of op het terrein van een tempel. Sommigen slapen zelfs gewoon buiten, in een bushokje. Veel mensen zien dat je pelgrim bent en geven je giften, zogenaamde osetai.

Op onderstaande foto staan de gids, de staf, het witte shirt en het stempelboek:

Wat mij beviel, ook als ik geen boeddhistische inslag zou hebben, is het gebrek aan drang en dwang van deze pelgrimstocht. Het komt uit je zelf. Of niet, en dan blijf je thuis zitten met de zorgen en verlangens van je leven. Overigens, je kunt de 1200 kilometer lopen, maar je kunt ook met bus, trein, auto, of fiets de route afleggen. De aankleding zoals het shirt en de staf zijn niet verplicht. Het gaat om de reis te maken met je geest. Ik moet zeggen dat ik dat wel gedaan heb. Ik ben sowieso al een liefhebber van Japan, vanwege het fatsoen en respect, vanwege de band met het verleden en tradities en het omarmen van de moderne tijd, van de keuken, van het landschap. De tocht over Shikoku was een verdieping van jewelste. Overigens, wie meer wil lezen of kijken, of inspiratie wil opdoen, de volgende websites zijn aan te raden:

 

Algemene informatie

De henro op wikipedia

Internationale henro-groep op Facebook

 

Enkele Nederlandse o-henro-san (die ik allemaal ooit ontmoet heb):

Videodagboek van Ingmar Beldman

Website van Elly Juhrend

Weblog van Yvonne Schoutsen

 

Heb je de podcast nog niet beluisterd? Doen. Rick vertelt van zijn reis naar Shikoku.

Zet je koptelefoon op, sluit je ogen, en luister naar zijn verhaal.

Dat kan hier op de site maar je kunt ook naar Lekker Uitgelegd luisteren in je podcast app of op Spotify en iTunes (Apple podcasts).

Vind je de podcast leuk? Laat het weten en, belangrijker nog, vertel het verder!

Aflevering 4: Christoffel, de reizende reus

 

Toen wij in februari 2019 voor een lekkere loempia op de fiets stapten van Rijnsaterwoude naar Bali, kregen we bij ons afscheid een medaillon in de hand gedrukt. Op het medaillon staat de heilige Christoffel afgebeeld. De schenker, Ine, vertelde erbij dat het een waardevol kleinood was dat had toebehoord aan haar vader die het altijd bij zich had gedragen. Nu moesten wij het bij ons dragen op onze lange fietsreis. Het medaillon had haar vader beschermd en nu zou het ons beschermen. Het ontroerde ons en we hebben het medaillon een plekje in de stuurtas van Nicole gegeven.

 

Inmiddels zijn we na 1 jaar en 2 maanden fietsen terug in Rijnsaterwoude. De reisfietsen rusten uit in de garage en wij spannen ons in voor leerlingen en patiënten want ik sta weer voor de klas en mijn vrouw Nicole werkt als fysio in het Boven IJ-ziekenhuis en sinds kort ook als zelfstandig ondernemer in de buitenlucht. Nicole heeft de plannen die ze op de fiets heeft gemaakt gerealiseerd en is gestart met haar eigen onderneming OncoExtra. Neem vooral een kijkje op haar prachtige website www.oncoextra.nl. Daar biedt ze buitentrainingen aan voor mensen die zijn hersteld van kanker en graag onder professionele begeleiding willen werken aan hun fysieke en mentale fitheid.

 

Naast het lesgeven heb ook ik de plannen die ik op de fiets heb gemaakt gerealiseerd. Sinds november ben ik samen met Rick gestart met de Lekker Uitgelegd podcast. We zijn inmiddels 4 afleveringen verder en dat brengt me terug bij het medaillon van de heilige Christoffel.

 

Twee weken geleden viel mijn oog namelijk op het kleine medaillon toen ik in de stuurtas op zoek was naar mijn paspoort. En toen ik het medaillon eens goed bekeek, werd ik nieuwsgierig naar het verhaal achter deze heilige Christoffel. Hoe heeft hij het weten te schoppen tot beschermheilige van de reiziger? Waarom dat kind op z’n schouder en zijn voeten in het water?

 

Het medaillon met de heilige Christoffel

 

Deze vragen hebben geleid tot aflevering 4 van de Lekker Uitgelegd podcast: Christoffel, de reizende reus.

 

Zo zie je maar dat, hoewel we weer helemaal thuis zijn, de reis nog lang niet afgelopen is. En dat is in deze tijden van beperkingen en lockdown een geruststellende en bevrijdende gedachte.

 

Heb je tijd en zin om mee te gaan op een wereldreis langs mythen en legendes? Een pelgrimage langs kathedralen, onthoofdingen en wonderbaarlijk afbuigende pijlen?

 

Zet dan je koptelefoon op, sluit je ogen, en luister dan naar de podcast.

Dat kan hier op de site maar je kunt ook naar Lekker Uitgelegd luisteren in je podcast app of op Spotify en iTunes (Apple podcasts).

Vind je de podcast leuk? Laat het weten en, belangrijker nog, vertel het verder!

Aflevering 1: Nahuatl, een mysterieuze ontmoeting…

We zijn begonnen!

Aflevering 1 van de Lekker Uitgelegd podcast is vandaag, 3 november 2020, te beluisteren via iTunes, Spotify en de diverse podcast apps.

Het begin

Lekker Uitgelegd werd precies een jaar geleden geboren op een stuifzandweggetje in Vietnam. Ik was al voorzichtig begonnen met het maken van een podcast over onze fietsreis naar Bali, maar het bleek in de praktijk te lastig om naast het fietsen ook nog tijd vrij te maken voor de productie van een podcast dus het doorontwikkelen van podcast ideeën ging verder in mijn hoofd.

En dat heeft geresulteerd in Lekker Uitgelegd.

In Rick Ruhland vond ik de gedroomde co-host en samen zijn we enthousiast aan de slag gegaan. Dit gebeurde lange tijd op grote afstand aangezien ik tot 1 oktober van dit jaar druk was met de fietstocht die ons naar Lovina op Bali moest brengen, de plek waar we ooit de lekkerste loempia ter wereld hebben gegeten (Lees meer over dit fietsavontuur op Pedalen en Verhalen).

Website en trailer

Op 9 februari ging deze website in de lucht (We zijn online). Een paar weken later hadden we een trailer gemaakt waarmee de podcast tastbaar werd (De trailer).

Inmiddels hebben we ruim 10 afleveringen van Lekker Uitgelegd opgenomen waarvan ‘Nahuatl, een mysterieuze ontmoeting…’ de eerste is die verschijnt. Vanaf vandaag zal er iedere twee weken een nieuwe aflevering van de Lekker Uitgelegd podcast verschijnen. Abonneer je op de podcast als je geen aflevering wilt missen! Luister je via iTunes? Laat dan, als je het leuk vindt, een recensie achter. Dan kunnen andere mensen onze podcast sneller vinden.

Aflevering 1

In de eerste aflevering nemen we je mee naar een mysterieuze ontmoeting in het regenwoud van Guatemala. Samen met 20 toeristen kom je oog in oog te staan met een van de gevaarlijkste roofdieren ter wereld.
Of is het meer dan dat……?

Zet je koptelefoon op en luister naar aflevering 1 van de Lekker Uitgelegd podcast: Nahuatl, een mysterieuze ontmoeting…

Wil je reageren op de eerste aflevering? Doe dat dan onderaan deze pagina.

De trailer

De trailer is gemaakt!

De kans is groot dat je ‘m al hebt beluisterd, zo niet, dan kan dat op deze site en inmiddels ook op iTunes, Spotify en in de podcast app van je keuze.

Best lastig

Een trailer van tweeëneenhalve minuut maken, lijkt geen ingewikkelde opgave maar dat is het wel als de beide hosts van de podcast hemelsbreed ruim 10.000 kilometer van elkaar verwijderd zijn.

Tijdens het maken van de trailer voor de Lekker Uitgelegd podcast, bevonden Rick en Dennis zich respectievelijk in Amsterdam en Maleisië. Dennis zat midden in een wereldreis per fiets (een fietsreis van Rijnsaterwoude naar Bali) en moest het doen met een laptop en een pocket audio recorder. Nu was dat niet het grootste probleem want met wat slimme verbindingen kon er aan beide kanten een kwalitatief acceptabel audiospoor worden opgenomen. Dan is het een kwestie van sporen uitruilen en editen maar! (Voor podcastmakers onder jullie die voor eenzelfde uitdaging staan, we raden je aan eens te kijken of je een ‘double ender’ kunt realiseren; zo heet deze door Dennis en Rick gebruikte techniek.)

De grootste uitdaging was toch steeds de internetverbinding in Maleisië en de akoestiek van de hotelkamers waarin Dennis verbleef. Deze akoestische ruimtes veranderden iedere dag omdat hij ondertussen bleef doorfietsen en dus telkens in een ander hotel verbleef.

Smaakt naar meer

Uiteindelijk is de trailer geworden wat we voor ogen hadden. En ondanks de lastige omstandigheden tijdens het maken ervan, zien we vooral mogelijkheden voor meer. De officiële eerste aflevering, die op 3 november gaat verschijnen, zal de aflevering zijn die we opnemen, én maken, vanuit de KlankMedia studio in Nederland. Daar gaan we vanaf oktober mee aan de slag, als Dennis terug is van zijn wereldreis.

Dit betekent dat er nog ruim een half jaar is om het podcasten op grote afstand door te ontwikkelen. Wie weet resulteert dat in een fraaie ‘pilot aflevering’ van Lekker Uitgelegd.

Verrassing

Hou daarvoor de website en de socials in de gaten. Of abonneer je vast op de Lekker Uitgelegd podcast. Dan ben je in ieder geval als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en een paar verrassingen!

We zijn online

Feestje

Met het publiceren van de Lekker Uitgelegd website, beginnen we voor ons gevoel pas echt aan het avontuur. Hoewel we al ruim 4 maanden werken aan de podcast, die op papier en in onze hoofden steeds meer vorm kreeg, hebben we het gevoel dat we vandaag een grote stap voorwaards zetten door online te gaan met de website en de diverse social media kanalen. We zijn er!

Maar we zíjn er nog niet

Nu de ‘kanalen’ open staan, ontstaat er ruimte op onze papieren en in onze hoofden om de volgende stappen te zetten.

We weten precies wat we willen. Een voorproefje is de binnenkort te verschijnen trailer en op de ‘Podcast’-pagina van deze site lichten we alvast een tipje van die sluier.

Eerste afleveringen

De eerste afleveringen van de podcast verschijnen op 3 november 2020. Dat is exact een jaar na het bedenken van de Lekker Uitgelegd podcast. We hebben dus nog even voor het zover is. Tot die tijd kun je het ontwikkelingsproces op de voet blijven volgen. Dat kan hier, via de site (je kunt je abonneren op de nieuwsbrief), maar dat kan ook door Lekker Uitgelegd te volgen op Twitter, FaceBook en/of Instagram.

Je hoort van ons!